Få sparring på
specifikke
problemstillinger
med e-post

Abonnement

Abonnementsordninger inden for alle dele af den sociale lovgivning.

Et abonnement kan bestå af flg.:
Løbende sparring pr. mail på konkrete problemstillinger.
Løbende vurdering af f.eks.: Indstillinger til fleksjob og førtidspension, bevilling af støtte til køb af bil, boligskift, forlængelse af sygedagpenge ud over varighedsbegrænsning, af gørelser om bevilling af hjælpemidler.
Løbende faglig sparring i den enkelte kommune på udvalgte sagsområder

Det konkrete indhold i en abonnementsordning aftales individuelt med kunden og tilpasses derfor nøjagtig til det konkrete behov.

Kontakt
Dalgas & Klindt aps
Ravnholtvej 6, Tiset
8355 Solbjerg
Tlf. 2028 7770
CVR 36933739

Undervisning

Løbende faglig sparring i din kommune

Konsulentopgaver

inderfor alle dele af den sociale lovgivning

Praksisundersøgelser

Læs am vores undersøgelser indenfor faget