Klagesager,
faglig sparring,
udvikling af
særlige
kometencer
m.m.

Konsulentopgaver

Dalgas & Klindt aps tilbyder at løse konsulentopgaver.

Opgaverne kan bl.a. spænde fra arbejde med konkrete personsager, herunder vurderinger af klagesager, opgaver med overordnede problemstillinger, faglig sparring, udvikling af særlige kompetenceområder og meget mere.

Opgaverne tilrettelægges i nært samarbejde med kunden og der arbejdes altid med afsæt i en indgået aftale om tavshedspligt og loyalitet i forhold til den enkelte kunde.

Opgaverne løses i overensstemmelse med gældende regler for sagsbehandling samt de særlove som opgaven skal løses indenfor.

Kontakt
Dalgas & Klindt aps
Ravnholtvej 6, Tiset
8355 Solbjerg
Tlf. 2028 7770
CVR 36933739

Undervisning

Løbende faglig sparring i din kommune

Konsulentopgaver

inderfor alle dele af den sociale lovgivning

Praksisundersøgelser

Læs am vores undersøgelser indenfor faget